O društvu


Dobrodošli na spletnih straneh Društva zeliščarjev Pomurje!

Društvo zeliščarjev Pomurje je nastalo na podlagi projekta "Izobraževanje in zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin" sofinanciranega iz MDDSZ, v katerem se je 14 Murinih delavcev na Biotehniški šoli Rakičan s strokovnim izobraževanjem prekvalificiralo v zeliščarje.

Naš prioritetni cilj je ustvarjati prijetna, alternativna delovna mesta, ki bodo temeljila na pridelavi in predelavi zdravih, kvalitetnih zelišč ter sodobnem zeliščarstvu v širokem pomenu besede in s tem doprinesti k reševanju nastale krizne situacije v Slovenskem kmetijstvu in socialnem prostoru, ki je trenutno najvidnejša v Pomurju.

Društvo zeliščarjev Pomurje trenutno šteje preko 680 aktivnih in pasivnih članov, ki smo si zadali smele načrte v razvoju zeliščarstva in novih, lastnih zeliščnih proizvodov, kjer želimo predvsem izpostaviti naše že začeto socialno podjetništvo in se povezovati s strokovnjaki in sorodnimi društvi doma in v tujini.

Vabimo vas k aktivnemu soustvarjanju delovanja našega društva, s katerim želimo Pomurje spremeniti v oazo zdravih, aromatičnih zelišč, svoje delo in znanje pa prenesti na naše bodoče rodove.
 
Predsednica društva zeliščarjev Pomurje,
Majda Robić

Glavni namen Društva zeliščarjev Pomurje:


• dogovarjanje z vladnimi ustanovami v imenu članov društva,
• dogovarjanje z občinskimi strukturami v imenu članov,
• kontaktiranje z raznimi strokovnimi ustanovami v imenu članov,
• spramljanje načinov in kvalitete pridelave zelišč, usklajevanje kvalitetne pridelave,
• organizacija skupnih predstavitvenih nastopov društva,
• sodelovanje s sorodnimi društvi in nevladnimi organizacijami v interesu društva doma in po svetu,
• izdajanje raznih publikacij,
• promocija,
• združevanje pridelovalcev, , predelovalcev in uporabnikov zelišč,
• izobraževanje, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
• preverjanje znanja in omgočanje podelitve certifikatov svojim članom in zunanjim interesentom,
• poslovno povezovanje,
• omogočanje pridelave, predelave in prodaje zelišč,
• strokovno svetovanje na področju pridelave in predelave zelišč.


Osnovne naloge društva:

• izobraževanje in osveščanje pridelovalcev in predelovalcev, uporabnikov in javnosti o vseh razpoložljivih znanjih v povezavi z zdravilnimi zelišči,
• vzpostavljanje stika z vladnimi in nevladnimi organizacijami, občinskimi strukturami in strokovnimi ustanovami v imenu članov,
• izobraževanje in ozaveščanje preko interneta,
• izdajanje strokovne literature in brošur na nepridobitni podlagi,
• sodelovanje z državnimi inštitucijami, ki imajo vpliv na pridelavo in predelavo zdravilnih zelišč,
• pomoč, svetovanje in vzpodbujanje v široko pridelavo, predelavo in uporabo zelišč, začimb, olj, čajev, naravnih zdravil, dišav in drugih naravnih dodatkov,
• sodelovanje z drugimi društvi s podobno dejavnostjo in društvi iz drugih držav,
• povezovanje subjektov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem,
• povezovanje subjektov, ki se ukvarjajo z zeliščarstvom, pridelavo, predelavo, uporabo zelišč, kontrolo, odkupom zelišč,
• strokovna pomoč pridelovalcem in predelovalcem ter uporabnikom zališč na nepridobitni podlagi,
• skrb za popularizacijo in napredek elektronskega obveščanja in učenja v zvezi z pridelavo, predelavo, uporabo, odkupa zelišč,
• prispevanje k razvoju in napredku v pridelavi in predelavi zdravilnih zelilš,
• širjenje izobraževanja preko interneta v izobraževalne organizacije, prav tako pa seznanjanje potencialnih uporabnikov povsod, kjer se uporabljajo računalniki,
• prirejanje izletov za člane društva,
• prijavljanje na razpise in kandidiranje za sofinanciranje razovjnih projektov v zvezi s pridelavo, predelavo, uporabo zdravilnih zelišč ter alternativnega zdravljenja,
• izdelovanje in oblikovanje spletnih strani za potrebe društva,
• vključevanje in povezovanje invalidskih delavnic in socialno ogroženih oseb v delo, razvoj in omogočanje zaposlovanja v zeliščnih pridelovalno - predelovalni branži.


Dolgoročna vizija

Naš glaven dolgoročni cilj je pritegniti investitorje in/ali poslovne partnerje tako domače kot tuje z namenom pridelave in potencialno predelave raznih zdravilnih in drugih zelišč v količinsko širšem obsegu. Pridelavi in predelavi bi posvetili veliko skrbnosti in ljubezni do samega dela z zelišči, seveda pa je poudarek tudi tako na sami kakovosti postopkov in pridelkov, kot na samem ohranjanju naravnega okolja brez škodljivih posegov.
Združiti želimo interese lokalnih prebivalcev (ustvarjanje novih inovativnih delovnih mest), državne interese glede izkoriščanja potenciala naše regije za razvojne in okolju prijazne namene, kakor tudi interese potencialnih investitorjev in/ali poslovnih partnerje oz. odkupovalcev zelišč. Dejstvo, da se nahajamo v začetni razvojni fazi nudi vsem udeležemcem naših projektov priložnost so-ustvarjanja ne samo projektov temveč tudi celotne dejavnosti.


Članstvo

Veselimo se vašega interesa za članstvo in so-ustvarjanje v Društvu zeliščarjev Pomurje. Društvo zeliščarjev Pomurje v okviru svojega izobraževalno-informativnega programa organizira razna predavanja in delavnice, ki se jih boste po plačilu članarine lahko udeleževali brezplačno. O vseh dogodkih vas bomo obveščali preko elektronske pošte in preko našega informatvino izobraževalnega portala na Facebooku (https://www.facebook.com/pages/DRU%C5%A0TVO-ZELI%C5%A0%C4%8CARJEV-POMURJE/141133375912700?fref=ts), kakor tudi preko naše internetne strani. Vabljeni boste tudi na letno skupščino društva, kjer boste podrobneje seznanjeni s tekočin delovanjem društva. Prav tako boste lahko posredovali vaša mnenja in predloge.

Letna članarina znaša 10 EUR za fizične osebe, 50 EUR za neprofitne organizacije, društva in združenja, 100 € za profitne družbe, samostojne podjetnike. Nakažete jo na naš tekoči račun št. TR.: SI56 1949 0501 0349 007 odprt pri Deželni Banki Slovenije d.d.

Za aktivno članstvo je potrebno izpolniti prijavni obrazec in nam ga skupaj s potrdilom o plačilu članarine posredovati:
- po elektronski pošti: drustvo.zeliscarjev.pomurje@gmail.com ali
- pisno: Društvo zeliščarjev Pomurje
             Rakičan, Lendavska 3
             9000 Murska Sobota

Še enkrat najlepša hvala za vaš interes in dobrodošli med nami!
N;
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se